ΘΕΡΜΟΙΛ ΠΑΤΡΑΣ A.E.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Εμπόριο Πετρελαιοειδών, Παροχή Υπηρεσιών Πολυκατοικιών και Καταστημάτων, Συντηρήσεις Καυστήρων, Απολυμάνσεις, Έκδοση Κοινοχρήστων.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 094290809
Δ.Ο.Υ.: Α’ Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εμπόριο Πετρελαιοειδών, Παροχή Υπηρεσιών Πολυκατοικιών και Καταστημάτων
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-426.425, 2610-431.425
ΦΑΞ: 2610-431.425
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ελλ. Στρατιώτου 85 - Πάτρα
Τ.Κ.: 26441
MAIL: thermpat@otenet.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 35682316000


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ